Is het een goochelshow of een les over milieu?

EcoMagie is een Goochelshow OVER het MILIEU - het is entertainment met een educatieve factor! Wij komen geen les geven maar illustreren een aantal problematieken. De leerkrachten kunnen uitgebreid werken rond 'het Milieu' a.d.h.v. onze lesmappen.